Vstupní bonus do Vegas až 5000Kč

Využijte skvělý bonus k vaší první dotaci v trvalém kontě po ověření platební metody, hrajte s bonusem až 5000 Kč. Roztočte to na našich hrách a užijte si moře zábavy na ruletě i nejlepších online automatech. Vaši první dotaci v trvalém kontě navýšíme o 100 % a vy tak budete mít do hry dvojnásobek svého vkladu. Neváhejte a pojďte hrát s námi.

Jak na to?

  1. Ujistěte se, že je vaše konto plně aktivní v trvalém uživatelském kontě (Více informací k trvalému kontu naleznete v naší nápovědě.) 
  2. Proveďte vklad na své hráčské konto alespoň 100 Kč a my váš vklad navýšíme o 100 % až do výšky max. 5 000 Kč. 
  3. Na svém kontě v záložce Vegas přejděte do sekce Bonusy a stiskněte tlačítko „Chci tento bonus“ u Vstupního bonusu. 
  4. 100 % hodnoty vašeho vkladu je k dispozici jako Vegas bonus na vašem herním kontě. 

Příklad:

Pokud si nadotujete 5 000 Kč a více, získáte bonus v maximální výši 5 000 Kč. Pokud si nadotujete např. 1 500 Kč, jako bonus od nás získáte 1 500 Kč navíc.

Pravidla a podmínky Bonusu

Vegas Vstupní bonus – podmínky spotřebitelské soutěže

1. Spotřebitelská soutěž Vegas Vstupní bonus (dále také jen „Vstupní bonus“) je organizována společností Tipsport.net a.s. a je určena pro účastníky hazardních her, kteří se jí za dále uvedených podmínek mají zájem v souvislosti se svojí účastí na internetové technické hře u Tipsport.net a.s. zúčastnit. Této spotřebitelské soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby (dále jen „sázející“), kteří:
– se řádně zaregistrují do hazardních her u Tipsport.net a.s. a splní všechny podmínky pro zřízení trvalého uživatelského konta (dále jen „Konto“); Vstupní bonus tedy nemůže být využit v režimu dočasného uživatelského kon­ta;
– se přihlásí na své Konto prostřednictvím internetové aplikace a vloží na své Konto první vklad v minimální výši 100 Kč, kdy právě v tento okamžik je jim na jejich Kontě zpřístupněna nabídka Vegas Vstupní bonus s možností jejího unikátního využití, a to kdykoliv v budoucnu; na další, opakované vklady se tato nabídka nevztahuje;
– využijí nabídku Vegas Vstupní bonus dle písm. b) shora a přijmou níže uvedené podmínky pro použití Vstupního bonusu tak, že zvolí jeho aktivaci (chci Vstupní bonus) v bonusové nabídce na jejich Kontě.
2. Vstupní bonus je stanoven ve výši 100 % z hodnoty prvního vkladu na Konto, avšak jeho maximální poskytovaná hodnota činí 5.000 bonusových prostředků (Kč). Minimální výše vkladu pro získání Vstupního bonusu činí 100 Kč. Viz příklady hodnot Vstupního bonusu v tabulce:
Výše vkladu Vstupní bonus
90 Kč O bonusových prostředků (nárok na Vstupní bonus nevznikl, vklad musí být minimálně ve výši 100 Kč)
1 000 Kč 1 000 bonusových prostředků (Kč)
5 000 Kč 5 000 bonusových prostředků (Kč)
Nad 5 000 Kč 5 000 bonusových prostředků (Kč)
Upozornění: bonusové prostředky se na Kontě zobrazují rovněž v Kč, avšak vždy v souvislosti s uvedením hodnoty „Vegas bonusu“, na rozdíl od zůstatku Konta v reálných peněžních prostředcích v Kč, s nímž může sázející volně disponovat. 3. Využití Vstupního bonusu podléhá podmínkám protočení, takže cena, kterou sázející může z této soutěže získat (v maximální výši 150 % hodnoty Vstupního bonusu – viz k tomu podrobně bod 7.) bude převedena na peněžní prostředky a připsána k zůstatku sázejícího na Kontě teprve po realizaci sázek v celkové výši třicetinásobku poskytnutého Vstupního bonusu (dále jen „podmínka protočení“). Podmínku protočení Vstupního bonusu dle předchozí věty lze plnit při všech hrách Tipsport Vegas, avšak každá hra přispívá do plnění podmínky protočení jinak:
– automaty přispívají do plnění 100%
– ruleta přispívá 10%
Pokud tedy Sázející uzavře sázku na ruletě ve výši 1.000 Kč, bude pro účely plnění podmínky protočení započteno pouze 100 Kč.
4. Cena v této soutěži (v maximální výši 150 % hodnoty Vstupního bonusu – viz bod 7.) bude přeměněna do zůstatku na Kontě v reálných peněžních prostředcích v Kč a sázející tak dostane možnost volné dispozice s těmito peněžními prostředky, tj. může je vybrat z Konta nebo znovu použít do další účastí na všech hazardních hrách. Podmínku protočení je potřeba splnit do 30 dní od přijetí nabídky na účast v této soutěži způsobem uvedeným v odst. 1. písm. c) těchto podmínek. Pokud nebudou podmínky pro získání ceny splněny ve stanovené lhůtě, Vstupní bonus a veškeré bonusové ceny z něj získané propadají. Viz příklady v tabulce níže.
VKLAD 1 000 Kč 5 000 Kč Nad 5 000 Kč
Požadované protočení 30× hodnota vkladu/=Vstupního bonusu 30× hodnota vkladu/=Vstupního bonusu 30× hodnota Vstupního bonusu ve výší 5 000 Kč
Dní na splnění 30 dní 30 dní 30 dní
Max. možná vyplacená částka do reálného zůstatku 1 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč
5. Vegas bonusové prostředky lze použít pouze pro hru v produktu Vegas a nelze je využít v souvislosti s účastní na kursových sázkách.
6. Každý sázející má po přihlášení do této spotřebitelské soutěže na svém Kontě zůstatek v reálných Kč i bonusový zůstatek v bonusových prostředcích a vždy hraje nejprve za svůj reálný zůstatek v Kč a i tato protočení, tyto sázky, se již započítávají do plnění Podmínky protočení. Po vyčerpání reálného zůstatku v peněžních prostředcích v Kč lze hrát i za bonusové prostředky. Protočení za bonusové prostředky není účastí na hazardní hře.
7. Zůstatek bonusových prostředků se mění až v důsledku protočení za bonusové prostředky (po vyčerpání reálných peněžních prostředků v Kč – viz bod 6.). Po splnění podmínky protočení náleží sázejícímu jako cena v této soutěži peněžní prostředky v Kč ve výši dosažené hodnoty bonusového zůstatku, maximálně však do výše 150 % hodnoty Vstupního bonusu s horní hranici 7.500 Kč, a tato částka bude přičtena k reálnému zůstatku v Kč na Kontě sázejícího a sázející s ní může volně disponovat, jak bylo uvedeno shora. Pokud tedy např. hodnota prvního vkladu sázejícího činila 5.000 Kč a více, hodnota Vstupního bonusu pak činila 5.000 bonusových prostředků (viz jeho maximální limit výše), pak maximální hodnota bonusových prostředků, kterou lze v rámci této spotřebitelské soutěže převést do reálného zůstatku v Kč činí 7.500 Kč.
8. Výhry ze hry za bonusové prostředky se vždy přičítají k bonusovému zůstatku a zůstávají bonusovými prostředky, dokud není splněna podmínka protočení. V okamžiku protáčení posledních peněžních prostředků ve výši zůstatku reálných Kč na Kontě, kdy hodnota sázky určená sázejícím v rámci plnění podmínek této spotřebitelské soutěže převyšuje hodnotu tohoto reálného zůstatku, je hodnota sázky u příslušné technické hry uvedena jednou souhrnnou sumou (zahrnuje tedy, jak poslední část reálných peněžních prostředků Kč, tak první část bonusových prostředků). V rámci internetové aplikace má však každý sázející, v sekci můj účet, kdykoliv v průběhu plnění podmínky protočení jednoduchou možnost náhledu na aktuální stavy reálných peněžních prostředků v Kč i bonusových prostředků a změn jejich hodnot v závislosti na plnění podmínky protočení Vstupního bonusu.
9. Každému sázejícímu může být Vstupní bonus přiznán maximálně jedenkrát po celou dobu jeho účasti na hazardních hrách u Tipsport.net a.s., a to i v případě jeho opakované registrace.
10. Pokud sázející využil v rámci produktu Tipsport Vegas více různých bonusů, jsou podmínky pro jednotlivé bonusy plněny postupně; nejdříve jsou vždy plněny podmínky bonusu, který byl aktivován jako první. Nesplnění podmínek některého z bonusů nemá vliv na bonus další, budou-li u takového bonusu podmínky splněny.
11. V případě podezření ze zneužití Vstupního bonusu si společnost Tipsport.net a.s. vyhrazuje právo bonus zrušit a odebrat, stejně i jako případné související bonusové výhry.
12. Tipsport.net a.s. si vyhrazuje právo tato Pravidla kdykoliv a jakkoliv změnit a/nebo poskytování dalších Vstupních bonusů bez náhrady zrušit; vždy však musí dodržet podmínky již akceptované nabídky využití Vstupního bonusu sázejícím.

V Berouně dne 3. 4. 2019

Tipsport.net a.s.

Přečteno: 124x