• AKU
Na tiketu č.1 nebyla dosud vybrána žádná sázka. Sázku přidej kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Změny v regulaci sázení od roku 2017

Poslední aktualizace: 10. 1. 2017, 16:50

Co a proč se mění

Proč vůbec něco měníte?

Nejde o naše rozhodnutí. Nařizují nám to změny zákonů platné od 1. ledna 2017. Jde o úplně nový zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. (ZHH) a také novelu zákona č. 253/2008 Sb. o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Každý z těchto zákonů nám ukládá nějaké nové povinnosti. Oba parlamentu předložilo ministerstvo financí.

Platí všechny změny hned od Nového roku?

Ne. Zákon zavádí i přechodné období. Od stávajících sázkařů budeme proto nové údaje a další povinné kroky vyžadovat až ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné. Noví sázkaři se pak podle nových pravidel registrují od momentu, kdy od ministerstva financí obdržíme licenci podle nového zákona. Budeme se snažit, aby vás nezbytné změny zatížily co nejméně. Nevylučujeme, že ještě může dojít k některým úpravám toho, co dále uvádíme, protože přesný výklad některých částí se ve spolupráci s ministerstvem financí stále upřesňuje.

Co všechno se mění?

Postupně přibydou následující povinnosti nebo omezení:

 • limit hotovostních vkladů/výplat na herní účty na pobočkách ve výši 5 000 Kč za posledních 24 hodin
 • doplnění osobních údajů, jde hlavně o rodné číslo a místo narození – vyžaduje to AML zákon
 • registrace a ověření platebního prostředku, pokud chcete sázet on-line – jde o bankovní účet, platební kartu, účet Skrill nebo účet Paysafe vedený na vaše jméno
 • nastavení sebeomezujících opatření – vybrat si můžete volbu Neomezeně a tím v budoucnu na žádný limit nenarazíte, nebo si nějaký limit určíte
 • kontrola údajů proti registru obyvatel – půjde o ověření, že jsou vámi zadané údaje správné
 • registr vyloučených osob – připravuje ho ministerstvo financí, všechny podrobnosti, kdo a jak může nebo nemůže být zapsán, najdete níže

Hotovostní vklady a výběry na pobočce

Proč jsou omezené vklady (dotace) a výplaty (výběry) přes pobočky?

Toto je změna, která platí hned od 1. ledna 2017. Zákon ukládá limit pro vklady a výplaty na/z herních účtů (nově uživatelských kont) přes pobočky ve výši 5 000 Kč za posledních 24 hodin. Limit platí zvlášť pro dotace a zvlášť pro výběry, můžete tedy 5 000 korun vložit a zároveň 5 000 korun vybrat. Limit samozřejmě platí pro všechny sázkovky s platnou licencí v Česku.

Znamená to, že si na pobočce nevsadím za víc než 5 000 Kč?

Ne. Hotovostních sázek na pobočkách a výher z nich se limit netýká. Když na pobočkovém tiketu vyhrajete třeba 10 000 Kč, samozřejmě vám výhru vyplatíme. Výhru z pobočkového tiketu si můžete převést i na herní účet (ikonto), ale z něj už jde potom v hotovosti vybrat právě nejvýš 5 000 Kč za posledních 24 hodin.

Když jeden den vložím na pobočce 5 000 korun v 16:00, tak další den můžu vložit další peníze až v 16:01?

Ano, tak to stanovuje zákon. Limit neplatí za kalendářní den, abyste mohli vložit třeba jeden den večer a druhý den ráno, ale skutečně za posledních 24 hodin.

Osobní údaje a jejich ochrana

Proč vám mám dávat své rodné číslo? To neudělám!

Bohužel, jinou možnost nemáme. Až to bude nezbytné, vyžádáme si ho. Nepotřebujeme ho, ale takovou povinnost nám (i ostatním licencovaným sázkovkám) ukládá AML zákon. Pokud rodné číslo neuvedete, nebudete moct dál sázet.

Na co budete potřebovat místo narození nebo číslo dokladu totožnosti? A na co moji kontaktní adresu, vždyť mi posíláte jen e-maily…

Opět jde o údaje, které vyžaduje AML zákon, nemáme tedy jinou možnost. My je ale budeme chtít až ve chvíli, kdy to bude nutné.

Budete zadané údaje nějak ověřovat?

Ano. U všech, kdo chtějí sázet on-line, budeme mít povinnost požadované osobní údaje ověřit proti registru evidence občanů a cizinců (registr obyvatel). Takové ověření proběhne automaticky. Aby ověření proběhlo bez problémů, je potřeba všechny od vás požadované údaje zadat správně. Bez správně zadaných údajů vám nebudeme moct dovolit sázet.

Budete moje osobní údaje někomu předávat?

Ne! Jejich správnost jsme pouze ze zákona povinni ověřit proti registru obyvatel, což je rejstřík státní správy. Uděláme to automaticky na základě dálkového přístupu. Nikomu ale nebudeme předávat žádné seznamy klientů nebo informace o jejich sázkách, s výjimkou zákonného zmocnění například Policie ČR, orgánů činných v trestním řízení a soudů.

Co když si údaje vymyslím?

Povinná kontrola proti registru obyvatel ověřuje správnost zadaných údajů. Pokud vaše údaje kontrolou neprojdou, nemůžeme vám umožnit dál sázet.

Jak moje osobní údaje ochráníte?

Maximálně. A v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jak se k tomu zavazujeme ve všeobecných podmínkách.

Kdy budete nové údaje chtít?

U nových sázkařů budou součástí registrace. U stávajících sázkařů je budeme nezbytně potřebovat v momentu, kdy budou chtít vyzkoušet casino jako nový produkt v naší nabídce. Pokud se chcete nadále věnovat jen sportovním sázkám, je možné, že přechodné období bude platit po celý rok 2017 a o nové údaje vás požádáme až před jeho koncem. Na 100 procent to ale potvrdit nemůžeme, řada věcí se ještě může zpřesnit na základě výkladu ministerstva financí.

Budu muset znovu na pobočku?

Stávající sázkaři kvůli ověření totožnosti na pobočku znovu nemusí, stačí elektronické doplnění údajů. U nových klientů bude návštěva pobočky nutná, opět je to požadavek daný AML zákonem.

Slyšel jsem něco o dočasném kontu. Co to je?

Bude to součást nové registrace, dotkne se tedy nových sázkařů. Nejprve vznikne dočasné konto platné 30 dní, během kterých bude potřeba, nastavit sebeomezující opatření, ověřit platební prostředek a navštívit pobočku. Kdo to nestihne, tomu dočasné konto zanikne. Na dočasném kontu budou platit omezení, například vklady do maximální souhrnné výše 3 000 Kč. Až po splnění všech podmínek vznikne trvalé konto bez omezení. Stávající sázkaři jen, až to bude nutné, doplní své údaje. Když to neudělají, nebudeme jim podle zákona moct dovolit dál sázet.

Půjde sázet bez registrace alespoň na pobočce?

V roce 2017 ještě ano, platí přechodné období. Samozřejmě to znamená, že nebudete moct využívat věrnostní program, on-line sázení nebo casino. Od roku 2018 bude ale registrace (s doplněním všech povinných údajů, ale bez ověření platebního prostředku) povinná i pro všechny pobočkové sázkaře. Bez ní nepůjde vsadit.

Může se stát, že mi finanční úřad zdaní výhry?

Ne! Výhry ze sázek jsou ze zákona osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob.

Platební prostředky a jejich ověření

Proč vám musím dávat bankovní účet, když dotuju v hotovosti?

Pokud budete chtít sázet on-line, musíte mít ověřený alespoň jeden platební prostředek vedený na vaše jméno, tak to stanovuje zákon. K takovému ověření musí dojít, i když pak už budete dotovat a vybírat třeba už jen v hotovosti. Povolené metody jsou tyto:

 • bankovní účet
 • platební karta
 • účet Skrill
 • účet Paysafe (MyPaysafe)

Stačí tedy, když bankovní účet nebo jiný platební prostředek jen ověřím a dotovat a vybírat budu moct dál v hotovosti?

Ano, to je možné. Podmínky zákona tím splníte.

Jak se platební prostředek ověřuje?

Možnosti jsou dvě. První variantou je, že zadáte číslo bankovního účtu, účtu Skrill nebo účtu Paysafe a z nich provedete první vklad. Vždy musí být vedeny na vaše jméno. Provedením vkladu dojde k ověření automaticky. Druhá možnost bude manuální. Proběhne tak, že pošlete dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu nebo platební karty. Takovým dokladem je třeba smlouva k účtům nebo výpis, musí na nich ale být viditelné číslo účtu a vaše jméno. Zbylé údaje (třeba informace o transakcích) mohou být samozřejmě zakryté. Na základě toho vám platební prostředek ověříme a schválíme.

Prý budete scanovat platební karty. Je to pravda?

S touto variantou jsme původně počítali, ale na základě upřesnění ministerstva financí nebude nakonec scan platební karty potřeba. Ověření proběhne automaticky provedením vkladu prostřednictvím této karty.

Budu muset mít bankovní účet, i když sázím jen na pobočce?

Pro pobočkové sázení bude registrace povinná až od roku 2018, zákon umožní tzv. malou registraci. Pro tu nebude ověřený platební prostředek potřeba. Bude to ovšem znamenat, že si vsadíte pouze na pobočce, nikoli on-line.

Máme společný bankovní účet, který je vedený na manžela/manželku, já k němu mám dispoziční právo. Schválíte mi ho?

Podle zákona nemůžeme, účet musí být vedený na vaše jméno. Tuto záležitost ale budeme ještě s ministerstvem financí řešit, abychom sázkařům případně dokázali vyjít vstříc. Pokud ale máte k takovému účtu vydanou platební kartu, na které je vaše jméno, můžeme ověřit tuto kartu a dotace pak můžete provádět z ní.

Můžu na kartu provádět i výběry, posílat si na ni peníze z herního účtu?

Zatím ne, ale snažíme se s dodavateli tuto možnost zajistit.

Můžu používat víc platebních metod, třeba bankovní převod i platby kartou?

Ano, můžete použít třeba všechny čtyři povolené platební metody. Ale každá z nich bude muset být případně ověřena.

Sebeomezující opatření

Co jsou sebeomezující opatření?

Zavádí je nový zákon a jde o opatření, které podporuje zodpovědné hraní. Do budoucna musí každý sázkař určit, zda nějaký limit chce, nebo si vybere hodnotu Neomezeně a bude sázet bez limitů. Sebeomezující opatření se nastavují ve třech kategoriích:

 • pro celé uživatelské konto (počet přihlášení na měsíc, doba denního přihlášení a doba sebevyloučení ze hry)
 • zvlášť pro kurzové sázení (denní a měsíční výše sázek a maximální čisté prohry)
 • zvlášť pro casino (denní a měsíční výše sázek a maximální čisté prohry)

Co jednotlivá sebeomezení znamenají?

 • Uživatelské konto (nastavuje se společně pro kurzové sázky i casino):
  • Počet přihlášení do uživatelského konta za kalendářní měsíc = kolikrát za měsíc se můžete přihlásit ke svému účtu. Pozor, počítá se každé úspěšné přihlášení prostřednictvím počítače i mobilu, na mobilu navíc i případné nastavené automatické přihlášení.
  • Doba denního přihlášení do uživatelského konta = jak dlouho během jednoho dne můžete být přihlášen/a na herní účet. Počítá se přihlášení prostřednictvím počítače i mobilu. Pozor na to, že může být zahrnuta i doba, kdy aplikace běží na pozadí.
  • Doba sebevyloučení ze hry (zamezení možnosti sázet) = doba, po kterou nebudete moct sázet (z počítače i mobilu).
 • Nastavuje se zvlášť kurzové sázky a zvlášť pro casino:
  • Denní/měsíční maximální výše sázek = součet všech sázek (vkladů), které můžete za toto období podat. Počítají se sázky z internetu, mobilu i poboček včetně sázek za goldeny. V případě poboček bez manipuláku.
  • Denní/měsíční maximální výše čisté prohry = suma, kterou můžete za toto období prohrát. Zjistíme ji tak, že od výher odečteme uskutečněné sázky (vklady). Počítají se sázky z internetu, mobilu i poboček včetně sázek za goldeny. U vkladů z poboček bez manipuláku.

Můžu si sebeomezení změnit?

Můžete, ale změna se neprojeví hned. Navíc, pokud si znemožníte přístup ke kontu, bude možné změnu udělat až ve chvíli, kdy vám omezení vyprší.

Musím si sebeomezující opatření nastavovat?

Pro stávající klienty jsou zatím dobrovolná, vyžádáme si je v budoucnu. Nastavit si je budete muset jen v případě, že budete chtít vyzkoušet casino. Najdete je v sekci Nastavení → Sebeomezující opatření. Pokud nechcete na žádné limity v budoucnu narážet, vyberte vždy volbu Neomezeně (udělat to můžete už teď, tím budete mít vše vyřešeno). Když se rozhodnete některý z limitů nastavit, pečlivě ho zvažte, abyste si zbytečně nezablokovali přístup k účtu nebo možnost sázet, následná změna se totiž ze zákona neprojeví hned. S optimálním nastavením vám případně rádi pomůžeme na naší zákaznické podpoře.

Nechci žádná sebeomezení, žádné limity…

Pak je to snadné. V sekci Nastavení → Sebeomezující opatření zvolte u všech položek Neomezeně a v budoucnu už na žádné limity nenarazíte.

Rejstřík vyloučených osob

Prý bude možné, že mi úřady zakážou sázet?

Zákon počítá se zřízením Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Ten připravuje ministerstvo financí a vznikne pravděpodobně nejdříve v roce 2018, možná ještě později. Člověk zapsaný do tohoto rejstříku pak nebude moct nadále sázet, nesmíme mu to umožnit. O případném zápisu do rejstříku by se ale každý člověk měl předem dozvědět na základě správního řízení (pokud se zdržujete na adrese trvalého pobytu nebo adrese uvedené pro komunikaci s úřady), v něm bude moct i reagovat.

Za jakých okolností se můžu dostat do rejstříku vyloučených osob?

Zápis bude provádět výhradně ministerstvo financí, a to:

 • na základě žádosti sázejícího
 • samo z moci úřední pro osobu:
  • která pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi s výjimkou mimořádné okamžité pomoci (informace, co jsou dávky v hmotné nouzi, najdete třeba tady)
  • vůči které je pravomocně soudem zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení – k zápisu z úřední povinnosti tedy NEMŮŽE dojít v jiných případech, např. pokud má fyzická osoba určité problémy se splácením svých splatných závazků (s insolvencí), avšak úpadek dosud nebyl soudem prohlášen, ani osoba, která je v exekuci, nebude do rejstříku zapsána
  • které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení
  • které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku

Budu moct sázet, když jsem v insolvenci nebo exekuci?

Ano. Důvodem pro zápis do rejstříku bude jen pravomocně soudem zjištěný úpadek. To není insolvence ani exekuce.

Budu moct sázet, když pobírám podporu v nezaměstnanosti nebo nemocenskou?

Ano. Důvodem k zápisu do rejstříku je jen pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, to není nemocenská ani podpora v nezaměstnanosti (informace, co jsou dávky v hmotné nouzi, najdete třeba tady).

Přijdu o dávky pomoci v hmotné nouzi, když budu sázet?

Ne. Pokud bude někdo zapsán do rejstříku vyloučených osob, znamená to jen, že mu nemůžeme dovolit sázet. O žádné dávky nepřijde, jiné dopady to mít nebude.

Casino a další produkty

Prý budete mít casino?

Ano, bude to nový produkt v naší nabídce. Dostanete se do něj přes záložku Casino na našich stránkách.

Budu muset mít pro casino nový účet?

Ne, účet (uživatelské konto) bude společný. Pokud ale budete chtít casino za peníze vyzkoušet, musíte nejprve doplnit všechno, co požadují nové zákony (osobní údaje, sebeomezující opatření a platební prostředek).

Nechci casino, vypněte mi ho…

Casino je jen možnost, stávajícím klientům ho nebudeme nijak nutit. Je jen na vás, jestli ho vyzkoušíte, nebo ne. Zůstáváme především sportovní sázkovkou, největší komunitou sázkařů a budeme se nadále soustředit na sportovní sázky.

Co bude s číselnými hrami?

Číselné hry prozatím v naší nabídce zůstávají, o případné změně vás budeme informovat. Kromě číselných her vám doporučujeme vyzkoušet také loterii Korunka, která je dostupná na všech našich pobočkách a bude ji možné sázet i on-line.

Copyright © 2017 CHANCE a.s.
loader