• AKU
Na tiketu č.1 nebyla dosud vybrána žádná sázka. Sázku přidej kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Live sázky – tiket

V live sázkách můžete využít rozšířené možnosti pro vsazení tiketu:

Dostupné možnosti najdete pod ikonou nastavení na tiketu v okně live sázek:Po kliknutí na ikonu se zobrazí rozšířené možnosti pro ovládání vsazení tiketu.Tady si můžete nastavit, které volby vám při uzavírání sázek nejvíce vyhovují.

Popis jednotlivých možností nastavení (zatržítek/checkboxů)

Přijmout každou změnu kurzů.

Tahle možnost se týká doby mezi okamžikem kliknutí na tlačítko „Vsadit“ a případným uzavřením tiketu. Pokud v tomto časovém intervalu dojde ke změně kurzu u zvolené příležitosti (bez rozlišení, zda šlo o pohyb směrem nahoru nebo dolů), pak v případě zatržení nastavení „Přijmout každou změnu kurzů“ bude tiket uzavřen s aktuální hodnotou kurzu. Tato možnost představuje nejpohodlnější formu sázení a minimalizuje riziko neuzavření tiketu z důvodu změny kurzů. Na druhou stranu se můžeš vystavit riziku uzavření tiketu s jiným kurzem, než jsi požadoval.

Přijmout každou změnu kurzů, nejvýše o…

Tahle možnost se opět týká doby mezi okamžikem kliknutí na tlačítko „Vsadit“ a případným uzavřením tiketu. Pokud v tomto časovém intervalu dojde ke změně kurzu u zvolené příležitosti, bez ohledu na to, zda šlo o pohyb směrem nahoru nebo dolů), pak v případě zatržení nastavení „Přijmout každou změnu kurzů, nejvýše o…“ bude tiket uzavřen s aktuální hodnotou kurzu pouze v případě, že změna není vyšší než povolená hranice. Hranici si určíš sám zadáním hodnoty do okénka u této volby. Povolená hranice se nastavuje ve formě desetinného čísla – například pokud si přidáš na tiket příležitost s kurzem 2, nastavíš tuto hranici na hodnotu 0,1, pak akceptovaný kurz na tiketu je z rozmezí 1,9 až 2,1. Tato možnost opět zvyšuje vaše pohodlí při uzavírání sázek a na rozdíl od předcházející volby snižuje riziko uzavření tiketu s nečekaně odlišným kurzem, než jaký jsi chtěl.

Přijmout změnu na vyšší kurzy.

Stejně jako předcházející dvě volby se i tato týká doby mezi okamžikem kliknutí na tlačítko „Vsadit“ a případným uzavřením tiketu. Je podobná první variantě – s tím zásadním rozdílem, že akceptuješ pouze změny kurzů směrem nahoru. Tahle varianta znamená minimální riziko a je doporučována všem sázkařů. Pokud se kurz změní směrem dolů, tiket uzavřen nebude. Pokud se kurz naopak změní směrem nahoru, tiket uzavřen bude.

Přijmout změnu na vyšší kurzy, nejvýše o…

Stejně jako předcházející tři volby se i tato týká doby mezi okamžikem kliknutí na tlačítko „Vsadit“ a potenciálním uzavřením tiketu. Jde o podobnou variantu k variantě druhé – opět s tím rozdílem, že akceptuješ pouze změny kurzů směrem nahoru. Oproti variantě předcházející zde neakceptuješ výrazné změny kurzu z důvodu podstatnějších změn na hrací ploše – například vyloučení v hokejovém zápase, apod. Tato varianta je tedy méně pohodlná než předcházející, ale více bezpečná. Opět představuje doporučené nastavení pro sázkaře.

Automaticky aktualizovat kurz na tiketu.

Tahle možnost se týká, na rozdíl od předcházejících čtyř možností, doby od okamžiku přidání příležitosti na tiket a okamžiku kliknutí na tlačítko „Vsadit“. Pokud dojde v případě zatržení tohoto nastavení ke změně kurzu, je kurz na tiketu automaticky aktualizován. Není tedy nutné při změně kurzu vždy klikat na tlačítko „Aktualizovat“. Každá změna kurzů je graficky doplněna o šipku ukazující k jaké změně došlo. Tato možnost opět zvyšuje vaše pohodlí a je doporučována všem sázkařům. Je nastavena jako výchozí nastavení všem uživatelům.

Automaticky aktualizovat kurz na tiketu – pouze směrem nahoru.

Tahle možnost představuje opatrnější variantu předcházející varianty. Automaticky aktualizuje kurzy pouze směrem nahoru. V případě pohybu kurzu směrem dolů je nutné manuálně aktualizovat kurz na tiketu tlačítkem „Aktualizovat“.

Vyžadovat dodatečné potvrzení vsazení tiketu.

Při zatržení této možnosti požaduješ dodatečné potvrzovací okno pro odsouhlasení ukládaného tiketu:

Tato varianta zvyšuje tvoje bezpečí, nicméně prodlužuje dobu a proces vsazení tiketu. Tato varianta je ve výchozím nastavení vypnutá všem uživatelům a je doporučována pouze pro začínající sázkaře.

Kombinace jednotlivých nastavení

Jednotlivá nastavení lze rovněž kombinovat. Ne všechny kombinace ale dávají logický smysl, a tak se při zatržení některých kombinací zneaktivní možnost zatrhnout některá další.

Například v případě zatržení možnosti „Přijmout každou změnu kurzů“ se zneaktivní následující tři možnosti pro příjem změn kurzů.

Jde ale například použít kombinaci nastavení „Přijmout změnu na vyšší kurzy“ společně s možností „Přijmout každou změnu kurzů, nejvýše o…“, díky které můžeš docílit přijímání všech změn kurzů směrem nahoru a zároveň změn kurzů směrem dolů, nejvýše však o zvolenou akceptovanou hodnotu, např o 0,1:

Spolu s kombinací prvních čtyř nastavení lze libovolně kombinovat zbylé tři nastavení pro aktualizaci kurzu na tiketu a případného vyžádání dodatečného potvrzení vsazení tiketu.

Výchozí nastavení a doporučená nastavení pro začátečníky a pro zkušené sázkaře

Výchozí nastavení pro všechny sázkaře:

Doporučená varianta pro začátečníky:

Doporučená varianta pro zkušené sázkaře:

Účast na hazardní hře může být škodlivá | 18+ | Copyright © 2017 CHANCE a.s.