• AKU
Na tiketu č.1 nebyla dosud vybrána žádná sázka. Sázku přidej kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Analýzy – časté dotazy

Co jsou uživatelské analýzy?

Jedná se o unikátní projekt, který umožňuje sázkařům registrovaným k internetovému sázení u Chance sdílet tipy a informace k jednotlivým sázkovým příležitostem a zároveň při splnění daných podmínek za analýzy získávat odměnu, nejčastěji v goldenech. Projekt se stále rozvíjí, jeho parametry se tak mohou průběžně měnit dle dosavadních zkušeností.

Jak mohu napsat analýzu?

Nejprve je třeba po přihlášení k internetovému sázení vsadit tiket (nelze použít tiket vsazený na pobočce). Tiket musí být vsazen minimálně za 30 korun na analyzovanou příležitost v kurzu 1,3 a více. Bez splnění této podmínky není možné analýzu vytvořit. Poté stačí přejít do sekce Analýzy a zde kliknout na NAPSAT ANALÝZU. Následně zvolíš příslušnou příležitost a k této příležitosti začneš psát analýzu. K hotovému textu před uložením přidáš ještě svou důvěru k tipu vyjádřenou na stupnici 1 až 10. Maximum je 10 z 10. Zároveň zatržením označíš, zda chceš přiložit tiket.

Jsou nějaká omezení jakou důvěru mohu u analýzy využít?

Ano, možnost využívání důvěr vypadá takto: Pokud je kurz příležitosti větší nebo rovno než 1,3 a menší než 1,7 – možná důvěra 5–10. Pokud je kurz příležitosti větší nebo rovno 1,7 a menší než 3 – možná důvěra 3–10. Pokud je kurz příležitosti větší nebo rovno 3 – možná důvěra 1–10.

Jaké jsou požadavky na text?

Analýza musí být samozřejmě vlastní prací autora, je přísně zakázáno kopírovat analýzy jiných sázkařů nebo jakékoli jiné texty cizích autorů. Za takové jednání může být autorovi udělen zákaz psaní analýz (BAN). Text by měl mít přiměřenou délku a smysluplně vysvětlit, proč se autor rozhodl pro danou příležitost. Minimální požadovaná délka analýzy je 250 znaků, maximální povolená pak 3.000 znaků. Nesmyslné texty, případně texty nesouvisející s analyzovanou příležitostí, mohou být důvodem k udělení BANu. Je taktéž zakázáno záměrné grafické zvýrazňování textů (např. text velkými písmeny). Každý autor může vložit maximálně 5 analýz denně.

Mohu napsat více analýz k jednomu zápasu?

Toto je možné při splnění dvou podmínek. První je ta, že analyzované příležitosti máš vsazené na různých tiketech (ke každé analýze jiný tiket) a druhou podmínkou je to, že by bylo možné tyto analyzované příležitosti vsadit na jeden tiket. Co to znamená? Je například možné analyzovat dva střelce v hokejovém utkání, ale ne výhru týmu a výhru týmu v handicapu. Pokud by tato pravidla neplatila, mohl by pak autor analyzovat více podobných příležitostí z daného zápasu a docházelo by tak ke zkreslení úspěšnosti autorů.

Kdy mohu analýzu napsat?

Analýzu je nutné vytvořit minimálně 30 minut před uzávěrkou analyzované příležitosti. Není možné psát analýzu na tiket vsazený live.

Jak se přidělují odměny za analýzu?

Zásadní podmínkou pro případné udělení odměny za analýzu je přidání tiketu s analyzovanou příležitostí a minimálním vkladem 30 korun, což odpovídá dennímu limitu vkladů v nejnižších soutěžích Tipligy. K analýzám lze samozřejmě přikládat i tikety z Tipligy. Daný tiket smí být ale připojen vždy pouze u jedné analýzy uživatele. Při psaní další analýzy je tedy třeba přiložit jiný tiket. Kritériem pro výpočet odměny za analýzu je pak při splnění uvedené podmínky výhradně „inspirativnost“ a dlouhodobá úspěšnost autora. Inspirovatelnost vyjadřuje počet sázkařů, kteří si vsadí na stejnou příležitost přes tvoji analýzu – využijí přímo u analýzy tlačítko Přidat na tiket. Atraktivní analýzy jsou zejména ty, které přinášejí informace k zápasům, jež nejsou standardně dostupné a pak také pochopitelně analýzy, které budou ostatním sázkařům přinášet zisk. Výpočet konkrétní výše odměny se provádí následovně:

 1. Odměna se počítá pouze v případě, kdy autor inspiroval alespoň 10 klientů.
 2. Při splnění podmínky 1. je odměna u autorů pouze do výše 10 % vkladů na danou analýzu od inspirovaných klientů. Tato podmínka platí do maximální výše 3.600 goldenů.
 3. Odměna je dále upravena následovně:
  1. Pokud má klient dlouhodobý zisk větší než 0, je odměna zvýšena o 25 % (bonus pro úspěšné kvalitní autory). Naopak pokud má klient zisk menší než 0, odměna se nezvyšuje (nevýhoda pro spekulativní autory).
  2. V případě, že analýza vyšla, je dále odměna o 15 % navýšena. V opačném případě se odměna nezvyšuje.
  3. Poté je takto vypočtená odměna porovnána s vklady na přiložených tiketech. Maximální odměna za analýzu je rovna polovině hodnoty vkladů tiketů přiložených u dané analýzy.
  4. Vklady tiketů, které byly inspirovány více autory (tzn. na vsazeném tiketu se vyskytují příležitosti z více analýz), se mezi autory analýz dělí rovnoměrně.
  5. Vklady tiketů, kde jsou 2 a více příležitostí, se dělí počtem příležitostí na daném tiketu.

Po vyhodnocení analýzy mi klesl počet inspirací. Jak je to možné?

Inspirace ti jsou načítány postupně, jak se ostatní klienti tvojí analýzou inspirují. Při vyhodnocení analýzy jsou následně odečteny inspirace klientů, kteří se sice tvojí analýzou inspirují, tiket vsadí, ale následně ho stornují.

Kde najdu své analýzy?

Jejich přehled najdeš v sekci Analýzy → Moje analýzy. Zde se nachází seznam posledních 25 analýz (živých i již vyhodnocených). U vyhodnocených analýz je uvedena výše získané odměny.

Jak mohu vyhledat analýzy jiných autorů?

První cesta vede přes kurzovou nabídku. Nejhodnotnější analýzu k utkání najdeš v části Informace o sázkách na toto utkání. Zde si také můžeš otevřít přehled všech analýz, které byly k utkání napsány. Kompletní přehled všech aktuálních analýz pak najdeš vždy v sekci Analýzy. Zde můžeš analýzy filtrovat a řadit podle mnoha parametrů. Snadno tak najdeš třeba autora, který své analyzované příležitosti podpořil vysokými vklady.

Archiv analýz jiných autorů můžeš vyhledat, když si otevřeš detail autora a tam klikneš na Zobrazit analýzy autora. Tady najdeš seznam posledních 25 analýz vybraného autora (živých i již uzavřených).

Jak je u analýz určeno pořadí zobrazování?

O pořadí zobrazování analýzy (ať už v přehledu všech analýz nebo v rámci jednoho zápasu) rozhoduje tzv. rating analýzy. Čím vyšší rating, tím lepší pozice. Při výpočtu ratingu pro jednotlivé analýzy se přihlíží k těmto faktorům: zisk autora, výše vkladů přiložených tiketů, délka textu analýzy, výše kurzu (čím vyšší kurz, tím lepší rating), počet inspirovaných klientů a OK-KO hodnocení. Přičemž nejvyšší důraz je kladen na dlouhodobý zisk autora, výši vkladů přiložených tiketů a počet inspirací.

Co znamenají údaje o autorovi?

Po kliknutí na jméno autora analýzy zjistíš základní údaje o jeho tipech a úspěšnosti. Dozvíš se pořadí autora v žebříčku analýz, jeho celkový zisk, průměrný kurz autorem analyzovaných příležitostí a autorovu průměrnou důvěru v jeho tipy (maximem je 10 z 10). Celkový počet OK a KO hodnocení udává, jak analýzu ocenili čtenáři. Dále zjistíš, kolik čtenářů mají v průměru jeho analýzy. Úspěšnost v procentech vyjadřuje ROI. Pokud má autor ROI 50 procent, znamená to, že vyhrál 1,5 násobek svých vložených jednotek důvěry. Dále zde můžeš přejít na uživatelský profil autora nebo si prohlédnout seznam posledních analýz autora. Zde máš taky možnost nastavit si zasílání analýz autora e-mailem.

Jak se vypočítá zisk autora?

Zisk vyjadřuje čisté „výhry“ z analyzovaných příležitostí v jednotkách DŮVĚRY. O důvěře v analýzu rozhoduje při jejím psaní sám autor a pro potřeby výpočtu zisku je považována za vklad v hodnotě 1 až 10. Pokud například autor k tipu s kurzem 1,5 přidá důvěru 7 a vyhraje, dosáhne výhry 10,5, přičemž čistý zisk představuje 3,5 jednotky. Při neúspěchu naopak zaznamená ztrátu 7 jednotek. U každého autora je vypočítáván celkový zisk, zisk za 365 dní a za zisk 90 dní. Pokud má autor za dané období alespoň vyhodnocených 10 analýz a více, tak jsou mu odečteny 3 nejvíce ztrátové (analýza nevyšla a měla nejvyšší důvěru) a 1 nejvíce zisková (získal za ní nejvíc bodů).

Vypadá to, že systém špatně počítá můj zisk. Jak je to možné?

Analýza se vyhodnocuje podle vyhodnocení tiketu. Pokud se mění vyhodnocení tiketu (např. změnou střelce gólu v zápase), tak se do 24 hodin po změně na tiketu změní i vyhodnocení analýzy.

Druhým důvodem může být to, že zobrazovaný zisk počítáme za posledních 365 dní. Pokud tedy píšeš analýzy déle než rok, tak je zřejmé, že se ti zisk bude v průběhu roku měnit, jelikož systém zahrnuje do výpočtu analýzy od aktuálního data 365 dní zpětně. Vzhledem k tomu, že se ti přestane počítat do zisku analýza, která vyšla před rokem, vypadá tvůj výpočet chybně, ale není.

Třetí důvod je spojen s pravidlem výpočtu: Každému uživateli v každém žebříčku nepočítáme jednu nejvíce ziskovou analýzu a zároveň nepočítáme 3 analýzy nejvíce ztrátové (tři prohrané s nejvyšší důvěrou). Toto pravidlo uplatňujeme až pokud má uživatel v daném žebříčku vyhodnoceno více než 10 analýz.

Co vyjadřuje žebříček TOP autoři analýz?

Průběžně nabízí přehled o nejúspěšnějších autorech. Objevit se v něm mohou ti, kteří napsali alespoň pět analýz. Řadí se podle zisku, zobrazit se dá žebříček za celé období psaní analýz, za posledních 365 dní nebo jen za posledních 90 dní.

Mohu své analýzy propagovat?

Odkaz na svou analýzu můžeš samozřejmě sdílet i mimo web Chance, stačí si zkopírovat příslušný link na analýzu v jejich přehledu (v menu Fórum). Na diskuzních fórech Chance je ale zakázáno analýzami spamovat. Do chatů u live sázek se nesmějí odkazy na analýzy vkládat vůbec. Do hlavního diskuzního fóra se nesmějí analýzy vkládat opakovaně. Porušení těchto pravidel může vést k udělení BANu.

Kam se mohu obrátit v případě, že moji analýzu někdo kopíruje ?

S tímto dotazem se obrať na zákaznickou podporu prostřednictvím e-mailu info@chance.cz, kam nám zašleš odkaz své analýzy společně s okopírovanou analýzou, abychom mohli situaci co nejdříve napravit.

Analýza se mi uložila dvakrát. Co s tím?

Pokud se analyzovaný zápas nezačal hrát, tak se obrať na e-mail info@chance.cz, případně na některého z adminů fóra, a jedna z analýz ti bude smazána. Toto není možné, pokud se již zápas rozehrál, případně když byl již vyhodnocen.

Kam mohu zaslat podněty či dotazy k analýzám?

Své podměty a případné další dotazy, pokud na ně tady nenajdeš odpověď, můžeš předat zákaznické podpoře prostřednictvím e-mailu info@chance.cz.

Copyright © 2017 CHANCE a.s.
loader