• AKU
Tento tiket je zatím prázdný, sázku přidáte kliknutím na příslušný kurz.
Analýzy

Vstupní bonus – pravidla

 1. Akce Vstupní bonus se vztahuje pouze na nově registrované Sázející, kteří splní následující podmínky:
  – řádně se zaregistrují dle Herního plánu (HP)
  – vloží na svůj Herní účet první Vklad (na další opakované vklady se tato nabídka nevztahuje)
  – přijmou níže uvedené podmínky pro použití Vstupního bonusu
 2. Na Sázející registrované od 9. 3. 2017 se nabídka Vstupní bonus vztahuje pouze v případě řádné registrace dle § 4 HP a provedení prvního Vkladu v trvalém Uživatelském kontu.
 3. Vstupní bonus je stanoven ve výši 100 % z hodnoty prvního Vkladu na Herní účet, avšak maximálně 2.000 Kč.
 4. Vstupní bonus bude po splnění podmínek dle odst. 1 Sázejícímu zapsán obratem na jeho Herní účet, ale disponovat s ním lze až po splnění podmínek dle odst. 6. Dispozice se Vstupním bonusem nebo jeho částí bude Sázejícímu umožněna nejpozději do 5 dnů od splnění podmínek.
 5. Každému Sázejícímu může být Vstupní bonus přiznán pouze jedenkrát.
 6. K získání celkové hodnoty Vstupního bonusu je nutné vsadit sedminásobek součtu hodnoty prvního Vkladu na Herní účet a hodnoty Vstupního bonusu (dále jen „požadovaný celkový obrat“). Sázející získává právo disponovat se Vstupním bonusem na Herním účtu po částech: vždy po vsazení 10 % požadovaného celkového obratu získá 10 % z celkové hodnoty Vstupního bonusu. (Příklad: první vklad na herní účet 500 Kč = celkový bonus 500 Kč, 10 % bonusu 50 Kč. Požadovaný celkový obrat pro získání celkové hodnoty bonusu: (500 + 500) x 7 = 7.000 Kč. 10% z požadovaného celkového obratu pro získání 10% bonusu: 7.000/10 = 700 Kč). V případě, že první Vklad na Herní účet je vyšší než 2.000 Kč, pak pro výpočet podmínky dle předchozí věty je uvažována hodnota prvního Vkladu ve výši 2.000 Kč. Pro výpočet nároku na bonus se započítávají všechny sázky vsazené na internetu a na pobočkách Chance, které mají po vyhodnocení minimální celkový Kurz 2:1. Je-li využito kurzové zvýhodnění Turbo, musí být požadovaný minimální celkový Kurz dosažen bez kurzového zvýhodnění. Pro výpočet nároku na Vstupní bonus se každému Sázejícímu denně započítává součet Vkladů v maximální výši 2.000 Kč.
 7. Pokud nebude požadavek dle odst. 6 splněn do 90 dnů od zapsání Vstupního bonusu, Sázející ztrácí nárok na dispozici se Vstupním bonusem nebo jeho dosud nezískanou částí.
 8. Chance si vyhrazuje právo Vstupní bonus kdykoliv odebrat, a to zejména v případě podezření na jeho neoprávněné přiznání.
 9. Každý Sázející, který se řádně zaregistruje dle HP, dále automaticky získává bonus 200 Kč na sázení vyplácený v goldenech, přičemž 1 Kč = 1 golden. Tento bonus je určen pouze pro úhradu vsazených tiketů nebo dalších služeb, které je možné nakoupit za goldeny v souladu s podmínkami Golden Clubu – není možné jej vybrat v korunách z Herního účtu. Bonus 200 Kč se nezapočítává do počátečního vkladu pro výpočet Vstupního bonusu. Tento bonus nebude vyplacen v případě, že Sázející získá jiný akční bonus ve stejné nebo vyšší hodnotě. Pokud Sázející získá jiný akční bonus v nižší hodnotě, může mu být tento bonus ze strany Chance dorovnán, ale pouze tak, že celková připsaná výše všech bonusů bude 200 Kč na sázení.
 10. Sázející registrovaný od 9. 3. 2017 získá bonus 200 Kč definovaný bodě 9 pouze v případě řádné registrace dle § 4 HP.
 11. Každý nově registrovaný Sázející, který splní podmínky pro jeho účast na kurzových sázkách provozovaných výhradně na pobočkách (dále jen „Malá registrace“), má nárok na Mimořádný bonus 100 Kč na pobočkové sázení vyplácený v goldenech, přičemž 1 Kč = 1 golden. Tento bonus získá, pokud po dokončení Malé registrace provede prostřednictvím karty Golden Clubu na libovolných pobočkách Chance sázku nebo sázky v celkové výši nejméně 100 Kč včetně manipulačního poplatku. Bonus bude připsán následující pracovní den po splnění podmínek.
 12. Chance si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo upravit tuto akci či její část.

Platí od 28. 2. 2018
CHANCE a.s.